Number of the records: 1  

Project-Oriented Computer Science Teaching in Inclusive Education

 1. Title Project-Oriented Computer Science Teaching in Inclusive Education
  TranslationProjektovo orientované vyučovanie informatiky v inkluzívnom vzdelávaní
  Author infoAitkul Yersultanova, Nursaule Karelkhan, Pavol Jurík
  Author Yersultanova Aitkul
  Co-authors Karelkhan Nursaule
  Jurík Pavol EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Source document TIEES 2022: Trends and Innovations in E-Business, Education and Security : Tenth International Scientific Web-conference of Scientists and PhD. Students or Candidates : Reviewed Proceedings, November 18, 2022. Pp. 165-172. - Bratislava : The Slovak Society for Economic Informatics, 2022 / Schmidt Peter ; Rajnai Zoltán ; Jurík Pavol ; Ancza Erzsébet ; Bandurič Igor ; TIEES 2022: Trends and Innovations in E-business, Education, and Security International Scientific Web-Conference of Scientists and Ph.D. Students or Candidates. ISSN 2729-8493
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords informatika * vyučovanie * vzdelávanie inkluzívne * projekty * školy stredné * technológie komunikačné * technológie informačné
  AnnotationČlánok je venovaný využívaniu informačných a komunikačných technológií učiteľmi a študentmi stredných škôl pri výučbe, formovaniu podmienok pre inkluzívne vzdelávanie a ich školenie. Autori zdôvodňujú potrebu rovnakého vzdelávania normálnych detí a detí so špeciálnymi potrebami. Princípy inkluzívneho vzdelávania.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE23 00012-011, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF393.5 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.