Number of the records: 1  

Digitálne technológie a energetická efektívnosť

 1. Title Digitálne technológie a energetická efektívnosť
  Parallel titleDigital Technologies and Energy Efficiency
  Author infoJarmila Vidová
  Author Vidová Jarmila EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2022 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 10. - 11. novembra 2022, Trenčín, Slovenská republika. S. 302-308. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka. Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 2023 / Kordoš Marcel ; Holomek Jaroslav ; Grenčíková Adriana ; Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2022 Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-8075-985-8
  NoteVEGA 1/0226/23
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords efektívnosť * technológie nové * digitalizácia * internet vecí * udržateľnosť
  AnnotationEnergetická účinnosť, obnoviteľné zdroje energie sú najdôležitejšie piliere pri dosahovaní klimatickej neutrality. Úsporu energie, čo prospieva životnému prostrediu, ako aj všetkým ekonomickým subjektom, je možno realizovať viacerými spôsobmi. Dôležtými v tomto procese sú úspory energií v budovách, či už kancelárskych alebo budovách s bytmi, úspory v deprave. Každodenné problémy s efektívnym fungovaním miest v dôsledku tlaku rastúceho počtu obyvateľov je možné riešiť zavádzaním digitálnych inteligentných technológií. Digitálne technológie sú v súčasnosti predpokladom zmysluplnej digitalizácie a nástupu novej priemyselnej inteligentnej revolúcie. V príspevku sa zmeriame na možnosti využívania smart technológií efektívne a synergické riešenia v súlade s udržateľným rozvojom miest.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE23 00121-004, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF391.8 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.