Number of the records: 1  

Changes in the Business Environment — Comparison with Hungary — Selected Findings

 1. Title Changes in the Business Environment — Comparison with Hungary — Selected Findings
  TranslationZmeny v podnikateľskom prostredí - porovnanie s Maďarskom - vybrané zistenia
  Author infoPavol Andrejovský, Roman Lacko
  Author Andrejovský Pavol EUBPHFKOP - Katedra obchodného podnikania PHF
  Co-authors Lacko Roman EUBOBFKCR - Katedra cestovného ruchu OBF
  Source document Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023 : zborník príspevkov z konferencie. S. 22-28. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023 / Lacko Roman ; Pavolová Henrieta ; Pollák František ; Szajt Marek ; Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023 Konferencia. ISBN 978-80-225-5057-4
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords legislatíva * prostredie podnikateľské * politika * regulácia * zmennosť * Slovensko * Maďarsko
  AnnotationMožnosti zlepšenia podnikateľského prostredia v Slovenskej republike na príklade dobrej praxe vo vybraných krajinách v porovnaní s pomermi u nás. Hľadanie príležitosti, ako vytvoriť čo najlepšie možné podmienky pre podnikateľské prostredie a zlepšiť podmienky pre podnikanie prevádzkovateľov smerom k ich inkluzívnemu rastu. Vybrané problémy merania vplyvov na podnikanie na Slovensku v porovnaní s Maďarskom a pomocou najlepších praktík. Riešenia problémov, ako ekonomické a daňové zaťaženie; vybrané zmeny v legislatíve oproti Maďarsku, na ktorom sa poukazujú osvedčené postupy, ktoré priniesli dôkazy o výsledkoch v meraní zmien.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE23 00131-002, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF378.5 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.