Number of the records: 1  

Beteiligungen von Versicherungsunternehmen an Insurtechs unter Berücksichtigung der neoinstitutionalistischen Ansätze

 1. Title Beteiligungen von Versicherungsunternehmen an Insurtechs unter Berücksichtigung der neoinstitutionalistischen Ansätze
  TranslationInvestície poisťovacích spoločností do InsurTech s prihliadnutím na neoinštitucionalistické prístupy
  Author infoFrank Gerwald, Peter Dorčák
  Author Gerwald Frank EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Co-authors Dorčák Peter EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023 : zborník príspevkov z konferencie. S. 169-184. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023 / Lacko Roman ; Pavolová Henrieta ; Pollák František ; Szajt Marek ; Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023 Konferencia. ISBN 978-80-225-5057-4
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageGerman
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords technológie nové * technológie inteligentné * poisťovníctvo * teórie poistné * teórie ekonomické * investície * investície finančné
  AnnotationMegatrend digitalizácie zasiahol poisťovníctvo. Možno to vidieť na vzniku mnohých InsurTechs. Tieto nové podniky rozvíjajú odvetvie prostredníctvom nových technických systémov a alternatívnych systémov obchodných modelov. Spojením technológie a znalostí poisťovníctva by sa mali poisťovne stať ústretovejšími voči zákazníkom. Nové technológie ponúkajú príležitosti na vytváranie nových služieb a zároveň predstavujú nové výzvy pre poisťovateľov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE23 00131-005, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF480.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.