Number of the records: 1  

Finanzmanagement-umlaufbestände in der Produktion in Zulieferbetrieben

 1. Title Finanzmanagement-umlaufbestände in der Produktion in Zulieferbetrieben
  TranslationFinančné riadenie - nedokončená výroba vo výrobe v dodávateľských firmách
  Author infoPatrick Gühring, Peter Markovič
  Author Gühring Patrick EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Co-authors Markovič Peter EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023 : zborník príspevkov z konferencie. S. 150-168. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023 / Lacko Roman ; Pavolová Henrieta ; Pollák František ; Szajt Marek ; Trendy vo využívaní štatistických metód v marketingu 2023 Konferencia. ISBN 978-80-225-5057-4
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageGerman
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords produkcia * kapitál * štruktúra kapitálová * vlastníci * výroba * ekonomika výroby
  AnnotationFinančný manažment pracovného kapitálu v SR vo výrobe automobilov. Rôzne metriky, ktoré možno použiť pre správne plánovanie; údaje možno analyzovať a kontrolovať. Tieto aspekty sú vysvetlené pomocou fiktívnych scenárov a podložené praktickými príkladmi.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE23 00131-006, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF635.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.