Number of the records: 1  

The Impact of Geopolitical Risk on Agricultural Commodity Prices

 1. Title The Impact of Geopolitical Risk on Agricultural Commodity Prices
  TranslationVplyv geopolitického rizika na ceny poľnohospodárskych komodít
  Author infoKristína Hudecová, Miroslava Rajčániová
  Author Hudecová Kristína
  Co-authors Rajčániová Miroslava
  Source document Agricultural Economics. Vol. 69, no. 4 (2023), pp. 129-139. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2023. ISSN 1805-9295
  DOI 10.17221/374/2022-AGRICECON
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords poľnohospodárstvo * komodity * ceny * riziko politické * politika hospodárska * volatilita * konflikty * rady časové * analýzy * modely ekonomické
  AnnotationEskalácia konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou mala škodlivý vplyv na svetový poľnohospodársky a potravinový trh a cenové pohyby základných komodít. V tejto štúdii sa autori zameriavajú na skúmanie vplyvov geopolitického rizika na ceny vybraných poľnohospodárskych a potravinárskych komodít pomocou lineárneho a nelineárneho ARDL modelu (Autoregressive Distributed Lag model). Výsledky poukazujú na asymetrický vplyv geopolitického rizika na ceny repky, cukru, slnečnicového oleja a pšenice. Zistenia tiež neukazujú žiadne dlhodobé prepojenie medzi geopolitickým rizikom a cenami kukurice, bavlny, reziva, mlieka, ovsa, hrubej ryže a sóje.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2023: 4

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF1.5 MBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.