Number of the records: 1  

Short-Term and Seasonal Time Series Models for Online Marketing Campaigns

 1. Title Short-Term and Seasonal Time Series Models for Online Marketing Campaigns
  Parallel titleKrátkodobé a sezónne modely časových radov pre online marketingové kampane
  Author infoMária Bohdalová, Miriama Křížková
  Author Bohdalová Mária
  Co-authors Křížková Miriama
  Source document Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu : Scientific Journal is Aimed at the Area Marketing and Marketing Management. Roč. 18, č. 1 (2023), s. 16-26. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. ISSN 1338-7944
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords marketing elektronický * kampane reklamné * modely ekonomicko-matematické * rady časové * rozhodovanie * zákazníci * prognózy * správanie spotrebiteľa
  AnnotationMarketingové spoločnosti využívajú odozvu trhu na oceňovanie produktov, určovanie výdavkov na reklamu, prognózovanie predaja či prípravu a testovanie účinnosti rôznych marketingových plánov a kampaní. Predpovede budúcej návštevnosti pre online marketingové kampane môžu byť založené na analýze údajov a modeloch odozvy trhu. Hlavnými nástrojmi marketingového rozhodovania sa stali matematické modely. Hlavným cieľom tohto príspevku je popísať a ukázať, ako využiť modelovanie správania potenciálnych zákazníkov v online marketingových kampaniach. Okrem základného modelu ARMA pre krátkodobé predpovedanie návštevnosti webových stránok hodnotíme modely TBATS a Prophet. Oba modely komplexne zachytávajú sezónne výkyvy a výkyvy spôsobené sviatkami alebo dovolenkami. Konkrétnejšie ukážeme, ako možno modelovanie časových radov začleniť do vyhodnocovania prognóz návštevnosti online marketingových kampaní pre klientov marketingových agentúr.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2023: 1

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.