Number of the records: 1  

Vzdelávanie zamestnancov a podnikateľov

 1. Title Vzdelávanie zamestnancov a podnikateľov
  Author infoAnton Kolembus
  Author Kolembus Anton
  Source document Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. Roč. 18, č. 8 (2023), s. 27-29. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords vzdelávanie * zamestnanci * politika sociálna podniková * kvalifikácia * povinnosti zamestnávateľov * pomer pracovný * výdavky daňové * školenie odborné
  AnnotationSúčasťou podnikovej sociálnej politiky je aj vzdelávanie zamestnancov za účelom prehlbovania ich kvalifikácie potrebnej na výkon práce dohodnutej v pracovnej zmluve. Prehlbovaním kvalifikácie sa rozumie aj udržiavanie a obnovovanie kvalifikácie. Zamestnávatelia sú povinní dbať na to, aby zamestnanci boli zamestnávaní prácami zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii. Ak vstupuje do pracovného pomeru zamestnanec bez kvalifikácie, zamestnávateľ mu musí zabezpečiť získanie príslušnej kvalifikácie jeho zaškolením alebo zaučením. Zároveň je povinný vydať mu o tom osvedčenie. Sú náklady na vzdelávanie daňovým výdavkom?
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2023: 8

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.