Number of the records: 1  

Stravovanie podnikateľa ako daňový výdavok

 1. Title Stravovanie podnikateľa ako daňový výdavok
  Author infoAnton Kolembus
  Author Kolembus Anton
  Source document Práce a Mzdy : bez chýb, pokút a penále. Roč. 18, č. 8 (2023), s. 52-54. - Žilina : Poradca, 2023. ISSN 1337-060X
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords výdavky daňové * stravné * podnikatelia * náhrada cestovného * vzťahy pracovnoprávne * zákonník práce
  AnnotationDaňovník z príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, si môže zahŕňať do daňových výdavkov aj výdavky na stravovanie za každý odpracovaný deň v kalendárnom roku, najviac v rozsahu a vo výške ustanovených na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách, ak daňovníkovi súčasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie podľa Zákonníka práce v súvislosti s výkonom závislej činnosti. Výdavok na stravovanie nemožno uplatniť za deň, v ktorom si daňovník uplatnil cestovné náhrady.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2023: 8

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.