Number of the records: 1  

Economic Diplomacy and Its Relevance in Countries with Different Income Levels: A Perspective for Transition Economies

 1. Title Economic Diplomacy and Its Relevance in Countries with Different Income Levels: A Perspective for Transition Economies
  TranslationEkonomická diplomacia a jej význam v krajinách s rôznymi úrovňami príjmu: pohľad transformujúcej sa ekonomiky
  Author infoMykhaylo Kunychka, Leonid Raneta, Diana Steblak
  Author Kunychka Mykhaylo EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Co-authors Raneta Leonid EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Steblak Diana
  Source document Baltic Journal of Economic Studies. Vol. 9, no. 2 (2023), pp. 19-33. - Riga : Baltija Publishing. ISSN 2256-0742
  DOI 10.30525/2256-0742/2023-9-2-19-33
  NoteRegistrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionLotysh
  Keywords diplomacia hospodárska * spolupráca hospodárska medzinárodná * vzťahy medzinárodné * politika hospodárska medzinárodná * vývoz * príjmy * efektívnosť * modely ekonomické * krajiny tranzitívne * Ukrajina
  AnnotationŠtúdium efektívnosti ekonomickej diplomacie sa stalo populárnou témou v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov. Najnovšie trendy potvrdzuje veľké množstvo akademických štúdií, ktoré zameriavajú pozornosť na hodnotenie výkonu diplomatických a konzulárnych úradov v zahraničí. Tento dokument predstavuje nový pokus empiricky preskúmať efektívnosť ekonomickej diplomacie na príklade transformujúcej sa krajiny, na základe aktivít ukrajinských zahraničných zastúpení. Tento východoeurópsky štát zažil za posledné desaťročie výrazné ekonomické turbulencie, politickú nestabilitu a posun vektora zahraničnej hospodárskej politiky, čo je hlavným impulzom na prehodnotenie jeho ekonomickej diplomacie. Na základe najnovších údajov o exportných tokoch autori aplikujú gravitačný model obchodu na posúdenie vplyvu ekonomickej diplomacie na exportnú aktivitu.
  Public work categoryADM
  Registered inWOS
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE23 00264-001, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF330.2 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.