Number of the records: 1  

Development of Human Capital and Its Impact on Creative Industries in Slovakia

 1. Title Development of Human Capital and Its Impact on Creative Industries in Slovakia
  TranslationRozvoj ľudského kapitálu a jeho vplyv na kreatívny priemysel na Slovensku
  Author infoMária Kmety Barteková, Katarína Remeňová
  Author Kmety Barteková Mária EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Co-authors Remeňová Katarína EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source document European Forum of Entrepreneurship 2023 : "Business Environment in a Whirlwind of Turbulent Changes“ : Proceedings of the 16th International Scientific Conference, Prague, 2023. Pp. 82-86. - Praha : NEWTON College, 2023 ; European Forum of Entrepreneurship 2023 International Scientific Conference. ISBN 978-80-87325-68-1
  NoteVEGA 1/0582/22
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords priemysel kreatívny * kapitál ľudský * produkt domáci hrubý * umenie * kultúra * Slovensko * Európa
  AnnotationTransformáciu svetovej ekonomiky charakterizuje zmena dôrazu z industriálnej spoločnosti na spoločnosť vedomostí a inteligencie. To vedie k vzniku nového segmentu ekonomiky – kreatívnych odvetví, ktoré sú v podstate symbiózou kultúry, umenia a ekonomiky a sú založené na kreatívnom ľudskom kapitáli. Cieľom výskumnej práce je študovať znaky procesu intelektualizácie, úlohu ľudského kapitálu a jeho tvorivých funkcií v novom type ekonomiky založenej na intelektuálnej činnosti. Základné výskumné metódy použité v príspevku sú: štatistická analýza; indexové a analytické metódy; metódy na odhad štrukturálnych dynamických posunov; metóda porovnávania. Spolu s tým sa využívajú aj všeobecne uznávané metódy ekonomického výskumu, a to: ekonomická a štatistická metóda a metóda ekonomického a matematického modelovania (regresná analýza) (na zistenie vplyvu ukazovateľov charakterizujúcich vývoj tvorivej činnosti). odvetvia na úrovni HDP na obyvateľa) atď. Aktualizoval sa význam kreatívneho priemyslu v rozvoji európskych krajín a úloha ľudského kapitálu v kontexte formovania týchto odvetví. Boli znázornené základné črty rozvoja ľudského kapitálu v európskych krajinách prostredníctvom dynamiky nasledujúcich ukazovateľov, a to: koeficient vekovej závislosti, stredná dĺžka života obyvateľstva, riziko chudoby, plne reprezentujúce sociálne štandardy členských krajín EÚ. Pre štúdium vzájomnej interakcie kreatívnej ekonomiky a ľudského kapitálu bola vykonaná regresná analýza.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE23 00273-002, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF180.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.