Number of the records: 1  

Ciele dokazovania v kybernetickej bezpečnosti

 1. Title Ciele dokazovania v kybernetickej bezpečnosti
  Author infoIvan Makatura
  Author Makatura Ivan
  Source document Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comenianae : vedecký časopis Právnickej fakulty. Roč. 42, č. 1 (2023), s. 116-146. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. ISSN 1336-6912
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords bezpečnosť kybernetická * audit * znalectvo * informácie * rozhodovanie * právo
  AnnotationDokazovanie je poznávacia činnosť, ktorou príslušná autorita zisťuje objektívny stav skutočnosti. Získané informácie o skutkovom stave následne môžu slúžiť ako podklad pre ďalšie rozhodovanie štatutárneho zástupcu organizácie, orgánu verejnej moci, prípadne orgánu činného v trestnom konaní, alebo súdu. Získané informácie o skutkovom stave tak treba vnímať, ako základný predpoklad následného spravodlivého rozhodovania konkrétneho subjektu. Vo všeobecnosti platí, že ako dôkaz, môže poslúžiť akákoľvek informácia, ktorá napomôže objasneniu veci, objasneniu objektívneho stavu reality. Informácie vyplývajú z analýzy pôvodných údajov a pri vhodnej interpretácii môžu viesť ku poznaniu. Dôkazné prostriedky v kybernetickom priestore majú špecifický charakter. Ambíciou článku je analýza odlišných a zhodných charakteristík dokazovania s dôrazom na znaleckú činnosť a audit kybernetickej bezpečnosti.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2023: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF1.5 MBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.