Number of the records: 1  

SOR ’23

 1. Title SOR ’23 [elektronický zdroj] : Proceedings of the 17h International Symposium on Operational Research in Slovenia, September 20-22 2023, Bled, Slovenia
  Author infoEditors: S. Drobne, Lidija Zadnik Stirn, M. Kljajić Borštar, J. Povh, Janez Žerovnik, Reviewers: Josip Arnerić, Marija Bogataj... [et al.]
  Another authors Drobne S. (Editor)
  Stirn Lidija Zadnik (Editor)
  Borštar M. Kljajić (Editor)
  Povh J. (Editor)
  Žerovnik Janez (Editor)
  Arnerić Josip (Recenzent)
  Bogataj Marija (Recenzent)
  Event/Corporation SOR ’23 . International Symposium on Operational Research in Slovenia , 17. , Bled, Slovenia , 20.-22.09.2023
  Slovenian Society Informatika . Section for Operational Research
  Issue dataLjubljana : Slovenian Society Informatika , 2023. - 444 s.
  Issue1st Edition
  ISBN978-961-6165-61-7 (PDF)
  Document kindmiscellanea
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovenia
  systematics 519.8 - Operačný výskum
  Keywords výskum operačný * mestá inteligentné * matematika výpočtová * počítače * spoločnosť * priemysel * metódy štatistické * pandémia * koronavírus * logistika * inovácie sociálne * poľnohospodárstvo * modely ekonometrické * prostredie životné * financie
  DatabaseBOOKS
  References (4) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE23 00328-001, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF25 MBverejne dostupné
  electonic book

  electonic book

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.