Number of the records: 1  

Can Human Capital Index Serve As A Blueprint for Economic Growth of The EU – Countries?

 1. Title Can Human Capital Index Serve As A Blueprint for Economic Growth of The EU – Countries?
  TranslationMôže index ľudského kapitálu slúžiť ako plán pre hospodársky rast krajín EÚ?
  Author infoKatarína Remeňová, Mária Kmety Barteková
  Author Remeňová Katarína EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Co-authors Kmety Barteková Mária EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source documentCommunications of International Proceedings : Research in Economics, Finance, and Accounting: 41ECO 2023, Vol. 2023 (2). Pp. 1-7. - King of Prussia : IBIMA Publishing, 2023 ; 41st IBIMA International Conference. ISSN 2994-2403
  DOI 10.5171/2023. 4112723
  NoteVEGA 1/0582/22
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords kapitál ľudský * rast hospodársky * Európska únia
  AnnotationĽudský kapitál zohráva rozhodujúcu úlohu v udržateľnom ekonomickom raste každej krajiny. Index ľudského kapitálu (HCI) kombinuje demografický, vzdelávací a zdravotný rozmer na doplnkovom štatistickom a ekonometrickom základe. Používa ho Svetová banka v oblasti ľudského rozvoja na účely monitorovania a porovnávania v čase a priestore. Cieľom výskumného článku je poskytnúť podrobnejší pohľad na úroveň ľudského kapitálu z makroekonomického pohľadu krajiny vo vzťahu k príjmovej skupine krajiny a či je alebo nie je súčasťou EÚ. Základnou metodikou merania ľudského kapitálu krajiny je Index ľudského kapitálu. Údaje pre analýzu indexu ľudského kapitálu (HCI) boli získané z databázy The World Bank Human Capital Project. Výsledky neparametrického testovania (Chi-Square Test of Independence) a miery asociácie medzi premennými (pomocou Cramérovho V) naznačujú, že existuje štatisticky významný rozdiel medzi príjmovou skupinou každej krajiny a členstvom v EÚ, ako aj európskym regiónom. Priemerná hodnota indexu ľudského kapitálu krajín východnej Európy (M = 0,66) leží na úrovni Slovenska. Napriek tomu Slovensko zaostáva za priemernou hodnotou HCI krajín EÚ (HCI = 0,71) o 5 bodov. Okrem toho sa potvrdila hypotéza o členstve v EÚ a príjmovej skupine každej krajiny. Výsledok ukázal, že keď sú krajiny súčasťou EÚ, ich obyvatelia zarábajú vyššie príjmy, čo ich radí do skupiny s vysokými príjmami.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE23 00399-001, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF122.5 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.