Number of the records: 1  

Selected Factors Influencing Employee Work Performance in Enterprises

 1. Title Selected Factors Influencing Employee Work Performance in Enterprises
  TranslationVybrané faktory ovplyvňujúce pracovný výkon zamestnancov v podnikoch
  Author infoMarta Matulčíková, Anna Hamranová, Daniela Breveníková, Tomáš Legyelfalusy
  Author Matulčíková Marta EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Co-authors Hamranová Anna EUBFPMKIM - Katedra informačného manažmentu FPM
  Breveníková Daniela
  Legyelfalusy Tomáš
  Source document Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. Vol. 12, no. 3 (2023), pp. 1668-1676. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8309
  DOI 10.18421/TEM123-48
  NoteRegistrovaný: Web of Science. - Registrovaný: Scopus
  Document kindschedule of articles from periodics
  Country of EditionSerbia
  Keywords kapitál ľudský * výkonnosť podniku * výkonnosť * zamestnanci * hodnotenie pracovníkov
  AnnotationCieľom výskumnej práce je posúdiť prístupy k hodnoteniu pracovného výkonu zamestnancov v podnikoch. Empirický výskum v dotazníkovom prieskume sa zameral na faktory ovplyvňujúce pracovný výkon zamestnancov. Výskum sa uskutočnil v druhom polroku 2022 na vzorke 260 respondentov z podnikov pôsobiacich na Slovensku.
  Public work categoryADM
  Registered inWOS
  Registered inSCOPUS
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE23 00588-001, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF463.6 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.