Number of the records: 1  

Anti-Corruption Attitudes in Post-Communist Slovakia: "Hellfire and Deviance" or Political Socialization?

 1. Title Anti-Corruption Attitudes in Post-Communist Slovakia: "Hellfire and Deviance" or Political Socialization?
  TranslationProtikorupčné postoje na postkomunistickom slovensku: „Pekelný oheň a deviácia“ alebo politická socializácia?
  Author infoJoel S Fetzer
  Author Fetzer Joel S
  Source document Slovak Journal of Political Sciences. Vol. 23, no. 1 (2023), pp. 5-26. - Trnava : University of Saints Cyril and Methodius in Trnava. Faculty of Social Sciences., 2023. ISSN 1335-9096
  DOI 10.34135/sjps.230101
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords komunizmus * korupcia * náboženstvo * Slovensko
  AnnotationAkademicky sa tento článok snaží otestovať platnosť „pekelného ohňa a deviácie“ a politicko-socializačných teórií postojov k úplatkárstvu vykonaním multivariačnej logistickej regresnej analýzy slovenskej čiastkovej vzorky Svetového prieskumu hodnôt 2022. Cieľom tejto štúdie je najmä zistiť, či: 1. nárast viery v posmrtný život vyvoláva odpor voči úplatkárstvu a 2. častejšia návšteva kostola znižuje podporu úplatkárstva. Tento článok uvádza, že tolerancia úplatkárstva klesá s vierou v posmrtný život. Náboženská dochádzka tiež znižuje úplatkárske názory, ale len medzi staršími Slovákmi, ktorí vyrastali za komunizmu. Zdá sa, že príslušnosť k rímskokatolíckej cirkvi alebo inej kresťanskej denominácii tlmí nadšenie pre korupciu nepriamo tým, že zvyšuje návštevnosť kostolov a vieru v onen svet.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2023: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF354.4 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.