Number of the records: 1  

Problémy formovania ľudského kapitálu v podmienkach vojny a povojnového zotavovania ekonomiky.

 1. Title Problémy formovania ľudského kapitálu v podmienkach vojny a povojnového zotavovania ekonomiky.
  TranslationProblems of Human Capital Formation in the Conditions of War and Post-war Recovery of the Economy.
  Author infoIryna Reshetnikova, Vanda Lieskovská, Katarína Petrovčiková
  Author Reshetnikova Iryna
  Co-authors Lieskovská Vanda EUBPHFKOP - Katedra obchodného podnikania PHF
  Petrovčiková Katarína EUBPHFKOP - Katedra obchodného podnikania PHF
  Source document RELIK 2023 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti : sborník příspěvků : 23. a 24. listopad 2023. S. 327-340. - Praha Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2023 ; RELIK 2023 : reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti Mezinárodní vědecká konference. ISBN 978-80-245-2499-3
  NoteVEGA 1/0561/21
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords demografia * demografia sociálna * demografia ekonomická * Ukrajina * Slovensko * Rusko * vojny * kapitál ľudský
  AnnotationDemografická situácia na Ukrajine a na Slovensku po invázii ruskej armády na Ukrajinu. Opísanie situácie po roku a pol od vypuknutia vojny. Pozornosť sa sústreďuje na viaceré aspekty: úbytok obyvateľstva, masová migrácia ľudí v produktívnom veku, pokles životnej úrovne a zhoršenie duševného zdravia. Uvedené skutočnosti ovplyvňujú zníženie kvantitatívnej, ale aj kvalitatívnej úrovne ľudského kapitálu z dlhodobého hľadiska. Vojna vedie k zvýšeniu počtu osôb so zdravotným postihnutím, motivácia k vzdelávaniu a zlepšovanie zručností mladých ľudí klesá.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE23 00618-003, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF425.6 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.