Number of the records: 1  

Current Steps in Strengthening Scientific Integrity and Ethics in Slovakia

 1. Title Current Steps in Strengthening Scientific Integrity and Ethics in Slovakia
  TranslationAktuálne kroky pri posilňovaní vedeckej integrity a etiky na Slovensku
  Author infoSylvia Bukovová, Katarína Grančičová
  Author Bukovová Sylvia EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Co-authors Grančičová Katarína EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Economics, Finance and Business Management 2023 [EFAM 2023] : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023 : 19th October 2023, Bratislava, Slovak Republic. Pp. 77-86. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023 / Lešková Radka ; Majtán Štefan ; Kokles Mojmír ; Economics, Finance and Business Management 2023 : Economics, Management and Entrepreneurship in Digital Age 2023 International Scientific Conference. ISBN 978-80-225-5058-1
  NoteVEGA 1/0836/21
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords etika * kódexy etické * veda * výskum * podpora vedy a výskumu * inštitúcie vzdelávacie * Slovensko * Európska únia
  AnnotationDôležitým faktorom rozvoja vedy a upevňovania jej miesta v spoločnosti je zvyšovanie kvality a dôveryhodnosti vedeckého výskumu. V tejto súvislosti článok poukazuje na rastúci význam otázky zabezpečenia dodržiavania pravidiel etiky a vedeckej integrity vo výskumnej práci. Predstavuje východiská v oblasti tvorby a implementácie predpisov v skúmanej oblasti na úrovni Európskej únie a analyzuje súčasný stav a uvažované zmeny v pravidlách dodržiavania zásad etiky a vedeckej integrity na Slovensku. Identifikuje a konštatuje, že základným trendom v tvorbe a implementácii pravidiel dodržiavania etiky a vedeckej integrity na Slovensku je ich výrazné posilnenie.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE23 00660-003, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF257.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.