Number of the records: 1  

The Impact of Foreign Direct Investment Management on Economic Growth Using Multiple Linear Regression (MLR)

 1. Title The Impact of Foreign Direct Investment Management on Economic Growth Using Multiple Linear Regression (MLR)
  TranslationVplyv riadenia priamych zahraničných investícií na ekonomický rast pomocou viacnásobnej lineárnej regresie (MLR)
  Author infoMonika Matušovičová, Sandra Matušovičová
  Author Matušovičová Monika EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Co-authors Matušovičová Sandra
  Source document Tem Journal: Technology, Education, Management, Informatics : Journal of the Association for Information Communication Technologies, Education and Science. Vol. 12, no. 4 (2023), pp. 2326-2332. - Novi Pazar : UIKTEN. ISSN 2217-8309
  DOI 10.18421/TEM124-44
  NoteRegistrovaný: Scopus. - Registrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSerbia
  Keywords investície priame zahraničné * produkt domáci hrubý * rast hospodársky * stratégia obchodná * obchod medzinárodný * manažment * manažment finančný * USA * krajiny rozvojové * krajiny tranzitívne
  AnnotationZameranie na Spojené štáty, najväčšiu svetovú ekonomiku a významného príjemcu priamych zahraničných investícií (PZI). Rozbor, či existuje pozitívna korelácia medzi objemom prílevu PZI a rastom hrubého domáceho produktu (HDP) od roku 1999 do roku 2022. Počas 96 štvrťrokov sa zistilo, že PZI mali pozitívny vplyv na rast HDP pri štatistickej významnosti 5 % (p < 0,05). Konkrétne ide o miliónový nárast PZI ceteris paribus spôsobil odhadovaný rast HDP približne 743,43 dolárov. Výsledky navrhnujú pozitívne dôsledky pre menej rozvinuté krajiny, ktoré by mohli využiť manažérsku politiku priamych zahraničných investícií na dosiahnutie vyššieho ekonomického rastu.
  Public work categoryADM
  Registered inWOS
  Registered inSCOPUS
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE23 00592-002, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF362.9 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.