Number of the records: 1  

Sustainable Development through Supporting Research and Education of the 2030 Agenda

 1. Title Sustainable Development through Supporting Research and Education of the 2030 Agenda
  Parallel titleUdržateľný rozvoj prostredníctvom podpory výskumu a vzdelávania Agendy 2030
  Author infoĽubica Foltínová, Natália Tarišková, Gabriela Dubcová
  Author Foltínová Ľubica EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Co-authors Tarišková Natália EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Dubcová Gabriela EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Strengthening the Position of Institutionalized Sustainable Development and Inclusion by Supporting Agenda 2030 Research and Education and Inclusive Diversity Behavior : Proceedings of Scientific Papers : KEGA 019EU-4/2022, No. II. Pp. 32-40. - Brno : Masaryk University Press, 2023 / Tarišková Natália ; Suchánek Petr ; Tóth Miroslav. ISBN 978-80-280-0481-1
  NoteVEGA 1/0836/21. - KEGA 019EU-4/2022
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords rozvoj hospodársky * rozvoj trvalo udržateľný * veda * výskum * Európska únia * podpora vedy a výskumu
  AnnotationUdržateľný rozvoj sa zameriava na odstraňovanie chudoby, znižovanie nerovností a podporu udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi a ekosystémami, ako aj na udržateľný, inkluzívny a spravodlivý hospodársky rast. Svetoví lídri sa k tomuto smerovaniu zaviazali na historickom samite OSN, kde v roku 2015 prijali Ciele udržateľného rozvoja v rámci AGENDY 2030, aj na podporu výzkumu a vzdelávania.
  Public work categoryScientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE23 00685-004, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF1.6 MBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.