Number of the records: 1  

Ethical Behavior in the Field of Scientific Research Activities

 1. Title Ethical Behavior in the Field of Scientific Research Activities
  TranslationEtické správanie v oblasti vedeckovýskumných aktitvít
  Author infoĽubica Foltínová, Natália Tarišková
  Author Foltínová Ľubica EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Co-authors Tarišková Natália EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source document Creating an Appropriate Model of the Behaviour for Ethics and Integrity of Institutions in the Area of Scientific Research Activities Based on International Comparison and Setting a System of Determining Attributes for Its Effective Implementation and Functioning : Proceedings of Scientific Papers : VEGA 1/0836/21, NO.III.. Pp. 34-43. - Brno : Masaryk University, 2023 / Foltínová Ľubica ; Suchánek Petr ; Tóth Miroslav. ISBN 978-80-280-0480-4
  NoteVEGA 1/0836/21. - KEGA 019EU-4/2022
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords etika * veda * výskum * princípy mravné * Európska únia * správanie * aktivita pracovná
  AnnotationDodržiavanie etických požiadaviek pre výskum stanovuje hranice medzi tým, čo je eticky prípustné a čo už nie je. Etika v žiadnom prípade nemá ambíciu regulovať výskum, alebo obmedzovať akademickú slobodu. Proces etického hodnotenia má za cieľ zvýšiť kvalitu predkladaných návrhov výskumných projektov. Zameranie na etiku vo vede a výskume, na princípy a etiku v európskom programe Horizont.
  Public work categoryScientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE23 00688-005, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF1.5 MBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.