Number of the records: 1  

Podpora podnikateľských aktivít zo strany Európskej únie

 1. Title Podpora podnikateľských aktivít zo strany Európskej únie
  Author infoLadislav Mura
  Author Mura Ladislav EUBOBFKCR - Katedra cestovného ruchu OBF
  Source documentEurópske politiky a efektívna verejná správa - súčasné problémy a výzvy : 7. ročník medzinárodnej vedeckej korešpondenčnej konferencie : recenzovaný zborník vedeckých prác. S. 78-83. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2023 ; Európske politiky a efektívna verejná správa - súčasné problémy a výzvy Medzinárodná vedecká korešpondenčná konferencia. ISBN 978-80-552-2703-0
  NoteGAAA/2022/16. - VEGA 1/0718/22
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords podpora podnikania * podnik malý * podnik stredný * rozvoj regionálny * Európska únia
  AnnotationPríspevok má teoretický charakter. Jeho zámerom je poskytnúť pohľad na dôležitosť podnikateľských aktivít v prepojení na jednotlivé regióny a na význam podporných mechanizmov. Vzhľadom na zameranie konferencie sa autor orientuje hlavne na podporu zo strany Európskej únie a uplatňovanú politiku podpory podnikania. Parciálnym cieľom je vyvolať diskusiu k tejto parciálnej problematike teórie podnikania a teórie malých a stredných podnikov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE23 00701-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF934.2 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.