Number of the records: 1  

Prehľad publikovaných empirických štúdií pre mapovanie hodnotenia a využitia finančných nástrojov pri podpore rozvoja ľudského kapitálu

 1. Title Prehľad publikovaných empirických štúdií pre mapovanie hodnotenia a využitia finančných nástrojov pri podpore rozvoja ľudského kapitálu
  Parallel titleReview of Published Empirical Studies for Mapping the Evaluation and Use of Financial Instruments in Supporting Human Capital Development
  Author infoStanislava Honzová, Peter Pisár
  Author Honzová Stanislava
  Co-authors Pisár Peter
  Source document Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Roč. 20, č. 1 (2023), s. 39-59. - Banská Bystrica : Belianum, 2023. ISSN 1336-8818
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords kapitál ľudský * zamestnanosť * vzdelávanie * fondy Európskej únie
  AnnotationVýznam rozvoja ľudského kapitálu sa v súčasnosti stáva kľúčovým determinantom prosperity krajiny na ekonomickej a sociálnej úrovni. Keďže vzdelávanie a zamestnanosť patria medzi kľúčové determinanty rozvoja ľudského kapitálu, podpora zo zdrojov EÚ, či už formou dotácií alebo návratnej finančnej pomoci, prebieha prostredníctvom ESF. Prehľadová štúdia má za cieľ zhodnotiť prehľad dostupnej literatúry, ktorá mapuje spôsoby využitia metód hodnotenia využívania finančných nástrojov zo zdrojov ESF a zisťovanie ich vplyvu na tvorbu politík vzdelávania a zamestnanosti v krajinách EÚ. Práca pozostáva z prehľadu 58 štúdií, ktoré boli publikované od roku 2003 do roku 2022. Na základe empirických zistení výsledkov výskumov publikovaných štúdií na úrovni Európskej únie, pozitívny vplyv využitia návratných zdrojov financovania z tzv. Analyzoval sa ESF na podporu zamestnanosti a vzdelávania, ktorý predstavuje aktivačný prostriedok pre rast pracovných miest a dlhodobý rozvoj krajiny. Výsledky štúdií ukazujú, že prostredníctvom výhodného financovania z fondov EÚ má využitie prostriedkov na rozvoj ľudského kapitálu pozitívny vplyv na prosperitu firiem a ekonomický rozvoj krajiny, a preto má financovanie ľudského kapitálu pozitívny prínos z dlhodobého hľadiska. ​
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2023: 1

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF351.8 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.