Number of the records: 1  

Mladí vedci 2023

 1. Title Mladí vedci 2023 : zborník vedeckých príspevkov doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
  Parallel titleFiatal kutatók 2023 : Doktoranduszok és fiatal kutatók tudományos kötete Young Scientists 2023 : Scientific Proceedings of PhD. Students and Young Scientists
  Author inforedakčné a zostavovateľské práce: Ladislav Mura, recenzenti: Enikő Dobai Korcsmáros, Paulína Srovnalíková ... [et al.]
  Another authors Mura Ladislav (Editor) EUBOBFKCR - Katedra cestovného ruchu OBF
  Dobai Korcsmáros Enikő (Recenzent)
  Srovnalíková Paulína (Recenzent)
  Corporation Ekonomická univerzita v Bratislave . Obchodná fakulta
  Paneurópska vysoká škola . Fakulta ekonómie a podnikania
  Univerzita J. Selyeho . Fakulta ekonómie a informatiky
  Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied - SAPV . Odbor ekonomiky a manažmentu
  Issue dataBratislava : Paneurópska vysoká škola : Ekonomická univerzita v Bratislave : Univerzita J. Selyeho : Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied - SAPV , 2023. - 170 s. [10,26 AH]
  Issue1. vydanie
  ISBN978-80-8275-015-0
  NoteGAAA/2022/16
  Document kindmiscellanea
  LanguageSlovak, Hungarian, English
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 001.891/.892 - Výskum. Vývoj
  Keywords veda * pracovníci vedeckí * výskum * univerzity * úspory * greenwashing * podnikanie sociálne * podnik rodinný * podnik malý * podnik stredný * trh práce
  Public work categoryEditorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE24 00038-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF6.4 MBz IP adresy SEK po prihlásení

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.