Number of the records: 1  

Selected Attributes of Long-term Sustainability of Human Resource Management in the MSP in the Visegrad Group Countries. A Sectoral Perspective

 1. Title Selected Attributes of Long-term Sustainability of Human Resource Management in the MSP in the Visegrad Group Countries. A Sectoral Perspective
  TranslationVybrané atribúty dlhodobej udržateľnosti riadenia ľudských zdrojov v MSP v krajinách V4. Sektorový pohľad
  Author infoJaroslav Jr. Belás, Martin Šrámka, Zdenko Metzker ... [et al.]
  Author Belás Jaroslav
  Co-authors Šrámka Martin
  Metzker Zdenko
  Source document Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Roč. 21, č. 2 (2023), s. 5-13. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2023. ISSN 1336-3727
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords rozvoj trvalo udržateľný * udržateľnosť * podnik malý * podnik stredný * výkony pracovné * kapitál ľudský * porovnanie medzinárodné * Vyšehradská štvorka
  AnnotationCieľom štúdie je definovať významné atribúty riadenia ľudských zdrojov v MSP a porovnať postoje v rámci troch najvýznamnejších podnikateľských sektorov v jednotlivých krajinách Vyšehradskej štvorky. Pozitívnym zistením je, že v rámci skúmanej vzorky MSP považujú ľudí vo firme za najdôležitejší kapitál a riadenie ľudských zdrojov vnímajú pozitívne v kontexte podnikového manažmentu. Ako negatívny trend možno zaznamenať nedostatočné hodnotenie výkonnosti zamestnancov zo strany MSP a výrazne obmedzenú úroveň investícií do ľudského kapitálu. Najčastejšie rozdiely v postojoch MSP boli zistené pri porovnaní výrobných podnikov so sektorom služieb a sektorom obchodu, ktorý je determinovaný osobitosťami transformačného procesu v týchto podnikoch.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2023: 2

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF736 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.