Number of the records: 1  

Meta-analiz effektivnosti metodov STEM obučenija v podgotovke budušich učitelej informatiki

 1. Title Meta-analiz effektivnosti metodov STEM obučenija v podgotovke budušich učitelej informatiki
  Parallel titleMeta-Analysis on the Effectiveness of STEM Learning Methods in the Training of Future Informatics Teachers
  TranslationMetaanalýza efektívnosti metód STEM učenia (prírodoveda, technika, inžinierstvo a matematika) pri príprave budúcich učiteľov informatiky
  Author infoTolganay Maratova, Bektasa Bostanov, Jaroslav Kultan, Darmanbek Nauryzbayev
  Author Maratova Tolganay
  Co-authors Bostanov Bektasa
  Kultan Jaroslav EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Nauryzbayev Darmanbek
  Source document Bulletin of Ablai Khan KazU IRand WL : [vedecký časopis], Séria: pedagogické vedy. Vol. 71, no. 4 (2023), pp. 163-174. - Almaty : Kazachská univerzita medzinárodných vzťahov a svetových jazykov. ISSN 2710-3269
  DOI 10.48371/PEDS.2023.71.4.011
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageRussian
  Country of EditionKazakhstan
  Keywords vyučovanie * výučba vedecká * informatika * technika * inžinierstvo informačné * matematika * veda * školy * analýzy * efektívnosť * metódy * učitelia * pedagógovia
  AnnotationMetaanalýza efektívnosti vzdelávania STEM (veda, technika, inžinierstvo a matematika) pre budúcich učiteľov informatiky. Zdôraznenie dôležitosti rôznych vyučovacích metód pri výučbe predmetov STEM, ktoré pomáhajú zlepšiť proces učenia a pritiahnuť záujem učiteľa. Metodický prehľad literatúry s cieľom určiť, ktoré efektívne metódy výučby STEM môžu pedagógovia použiť na prípravu budúcich učiteľov informatiky. Všeobecné trendy, úspechy a výzvy vo vyučovacom procese, zdôraznenie kľúčových aspektov, vrátane prístupov k rôznorodosti metód, vplyvu na motiváciu študentov a úrovne chápania pojmov. Postupy a prístupy, ktoré môžu budúci učitelia informatiky integrovať do svojich vzdelávacích programov. Cenné odporúčania na optimalizáciu vzdelávania STEM a informatiky medzi predškolskými učiteľmi.
  Public work categoryScientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE24 00099-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF504.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.