Number of the records: 1  

Trend Analysis of the Employment Rate in Slovakia Regions in the Period 2013–2022

 1. Title Trend Analysis of the Employment Rate in Slovakia Regions in the Period 2013–2022
  TranslationAnalýza vývoja miery zamestnanosti v slovenských regiónoch počas obdobia 2013-2022
  Author infoĽubica Hurbánková
  Author Hurbánková Ľubica EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Source document Knowledge Based Sustainable Development : Conference Proceedings : 9th International Scientific Conference ERAZ 2023 : Prague, Czech Republic, June 1, 2023. Pp. 111-117. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans - UdEkoM Balkan, 2024 ; Knowledge Based Sustainable Development International Scientific Conference ERAZ 2023. ISBN 978-86-80194-72-1. ISSN 2683-5568
  DOI 10.31410/ERAZ.2023.111
  NoteVEGA 1/0561/21
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSerbia
  Keywords miera zamestnanosti * ukazovatele ekonomické * analýzy * porovnanie regionálne * rady časové * trh práce * sily pracovné
  AnnotationPríspevok sa zaoberá analýzou miery zamestnanosti. Autor rozoberá daný ukazovateľ v regiónoch Slovenska v období 2013 – 2022. Analýza trendu využíva relatívne charakteristiky analýzy časových radov – tempo rastu a priemerné tempo rastu. Cieľom príspevku je zistiť rovnomernosť, resp. variabilitu rýchlosti rastu pomocou absolútnej geometrickej odchýlky a priemernej absolútnej geometrickej odchýlky. Autor kvantifikuje absolútne zmeny, relatívne zmeny a paralelné absolútne a relatívne zmeny rozdielovou mierou.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE24 00112-002, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Formulár EPCA177.5 KBz IP adresy SEK po prihlásení
  Plný text PDF641.2 KBverejne dostupné
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.