Number of the records: 1  

K některým možnostem odhadu statistických závislostí

 1. Title K některým možnostem odhadu statistických závislostí
  Author infoL. Walterová
  Author Walterová L.
  Source documentStatistika. Roč. 32, č. 3 (1995), s. 118-123
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageCzech
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  Keywords odhad štatistický * modely ekonometrické * programovanie lineárne * parametre ekonomické * kombinatorika * metóda štvorcov najmenších
  AnnotationKlasická metóda najmenších štvorcov pre odhad parametrov v ekonometrických modeloch porovnaná s metódou minimalizácie priemernej odchýlky. Využitím postupov pre riešenie lineárneho programovania sa koncentruje na problém interpretácie parametrov funkcií. Kombinatorický charakter modelu, formulácia doplňujúca odhady parametrov umožňuje konštruovať hraničné funkcie. Ilustrácia komparácie na modeli českej ekonomiky.
  DatabaseARTICLES

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.