Number of the records: 1  

Program pozitívnych premien

 1. Title Program pozitívnych premien
  Author infoMiroslav Tuma
  Author Tuma Miroslav
  Source document Personálny a mzdový poradca podnikateľa. Č. 9 (1998), s. 114-122. ISSN 1335-1508
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 331.36 - Podpora ďalšieho vzdelávania v podniku
  Keywords vzdelávanie ďalšie * vzdelávanie mimoškolské * vplyvy na prácu vonkajšie * metódy riadenia * manažment * kvalifikácia * odmeňovanie * zvyšovanie kvalifikácie * Slovensko
  AnnotationNegatívne vplyvy na systém prípravy a úroveň vzdelávacích aktivít. Formy podnikového vzdelávania v zahraničí: interná forma, vzdelávanie zabezpečované externou organizáciou a kombinovaná forma vzdelávania.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers1998: 9-15


Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.