Number of the records: 1  

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon

 1. Title Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon
  Source document Poradca. Č. 9 (1998), s. 16-94. ISSN 1335-1583
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.74 - Devízová politika. Konvertibilita
  Keywords devízy * zákony * vyhlášky * Slovensko * MF SR Bratislava * NBS Bratislava * 1995-1998 * číselníky * klasifikácia * OKEČ * kódy * geografia * mena * normy právne
  AnnotationÚplné znenie zákona NR SR č. 202/1995 Z.z., devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 45/1998 Z.z. s komentárom. Vyhláška MF SR a NBS č.203/1995 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Devízového zákona v znení neskorších predpisov. Prílohy k vyhláške č. 1-12. Klasifikácia sektorov. Klasifikácia odvetví. Číselník kódov krajín. Klasifikácia právnej normy.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers1998: 9-13

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.