Number of the records: 1  

Povolanie, zamestnanie, pracovné právo

 1. Title Povolanie, zamestnanie, pracovné právo
  Author infoJaromír Hubert
  Author Hubert Jaromír
  Source document Personalistika - Mzda - Práca : odborný časopis pre problematiku personalistiky, odmeňovania, pracovného práva, kolektívneho vyjednávania a pre sociálnu oblasť. Č. 3 (1999), s. 30-36. ISSN 1335-4043
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 331.54 - Povolanie. Profesiografia
  Keywords klasifikácia zamestnaní * miesta pracovné * povolania * číselníky * systémy informačné * pojmy * komunikácia * trh práce
  AnnotationNutnosť používania záväzných klasifikačných noriem v informačných systémoch. Komentár k vybraným pojmom v praxi používaných systémoch personálneho riadenia. Pracovné miesto (Job). Zamestnanie (Occupation). Povolanie (Vocation). Almanach pracovných činností ako zdroj údajov pre vytvorenie informačného prostredia. Číselník pracovných pozícií - vzor popisu práce "Laboranta". Analýza zamestnaní ako podklad ku komplexnej kartotéke povolaní a zamestnaní.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers1999: 1-10

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.