Number of the records: 1  

Vodohospodársky spravodajca

 1. Title Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie
  Issue dataBratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve
  ISSN0322-886X (print)
  NoteSpracovaný v EKO-INDEX 1990-
  Periodicity6x ročne
  Years of Consumption1962-1963, 1965, 1967-1985, 1987-1988, 1990-
  Years of Storageuchovávame trvale vo fonde SEK
  Document kindčasopisy
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 628 - Zdravotnícka technika. Voda. Zdravotno-technické zariadenia
  Keywords vodohospodárstvo * prostredie životné * voda * hydrotechnika * výskum
  AnnotationAktuálne informácie, nové poznatky výskumu, vývoja a praktické skúsenosti z vodohospodárstva. Obsahová skladba časopisu je súčasťou výchovy a vzdelávania zo všetkých oblastí vodného hospodárstva.
  URLhttp://www.zzvh.sk/archiv/
  DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  References (373) - ARTICLES
  ReferencesSúborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
  Numbers2022: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10
  2021: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
  2020: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
  2019: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12
  Bunches2018: 1-12
  2017: 1-12
  2016: 1-12
  2015: 1-12 + 1 mim. číslo
  2014: 1-12 + 1 mim. číslo
  2013: 1-12
  2012: 1-12
  2011: 1-12
  2010: 1-12
  2009: 1-12
  2008: 1-12
  2007: 1-12
  2006: 1-12
  2005: 1-12
  2004: 1-11+ 1 register
  2003: 1-12
  2002: 1-12
  2001: 1-12
  2000: 1-12
  1999: 1-12
  1998: 1-12
  1997: 1-12
  1996: 1-12
  1995: 1-12
  1994: 1-12
  1993: 1-12
  1992: 1-12
  1991: 1-12
  1990: 1-10, 12
  1988: 1-12
  1987: 1-12
  1985: 1-12
  1984: 1-12
  1983: 1-12
  1982: 1-12
  1981: 1-12
  1980: 1-12
  1979: 1-12
  1978: 1-12
  1977: 1-12
  1976: 1-12
  1975: 1-12
  1974: 1-12
  1973: 1-12
  1972: 1-12
  1971:
  1970:
  1969:
  1968:
  1967:
  1965:
  1963:
  1962:

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.