Number of the records: 1  

EKO-INDEX

 1. Title EKO-INDEX : prehľad ekonomickej literatúry
  Issue dataBratislava : Ústredná ekonomická knižnica
  Periodicitymesačník
  Years of Consumption1970-1990
  Document kindčasopisy
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 05 - Periodiká a publikácie periodického rázu
  DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  ReferencesSúborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
  Bunches1990: 1-4, 5-8
  1989: 1-5, 6-10
  1988: 1, 2, 3-5, 6-8, 9-10
  1987: 1, 2, 3, 4, 5, 9-10, 6-8
  1986: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  1985: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-10
  1984: 1-3, 4-5
  1983: 1-10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-10
  1982: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10
  1981: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  1980: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  1979: 1-4, 5-7
  1978: 1-4, 5-10
  1976: 1
  1975: 1-5, 6-10
  1974: 1-4, 5-10
  1973: 1-5, 6-10
  1972: 1-5, 6-10
  1971: 1-2, 3-4, 5-6, 7-9, 10-12
  1970: 1-7, 9-12, Kumulatívny register

Number of the records: 1