Number of the records: 1  

E+M. Ekonomie a management

 1. Title E+M. Ekonomie a management : vědecký open access časopis
  Parallel titleE&M. Economics and Management
  Corporation Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice
  Západočeská univerzita v Plzni . Fakulta ekonomická
  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně . Fakulta managementu a ekonomiky
  Univerzita Hradec Králové . Fakulta informatiky a managementu
  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem . Filozofická fakulta
  Slezská univerzita v Opavě . Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
  Technická univerzita v Košiciach . Fakulta ekonomická
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici . Ekonomická fakulta
  Issue dataLiberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci
  ISSN1212-3609 (print) , 2336-5604 (online)
  NoteDo r. 2019 vychádzal v printovej verzii s podnázvom: vědecký ekonomický časopis. Od r. 2020 vychádza v online verzii. - Spracovaný v EKO-INDEX 2002-. - Registrovaný: Web of Science. - Registrovaný: Scopus
  Additional Variant TitlesE+M
  Periodicity4x ročne
  Years of Consumption2002-2019
  Years of Storageuchovávame trvale vo fonde SEK
  Document kindčasopisy
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 338.2 - Hospodárska politika. Hospodárske vedenie. Hospodárske riadenie. Hospodárske plánovanie
  Keywords makroekonomika * mikroekonomika * manažment * marketing
  AnnotationVedecký časopis publikujúci vysoko kvalitné originálne výskumné vedecké práce a štúdie, ktorých základom je teoretická a empirická analýza. Zameraný je na oblasť ekonómie, podnikovej ekonomiky, financií, obchodu, manažmentu a marketingu.
  URLhttp://www.ekonomie-management.cz
  DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  References (38) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (628) - ARTICLES
  ReferencesSúborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
  Numbers2024: 1
  2023: 1, 2, 3, 4
  2022: 1, 2, 3, 4
  2021: 1, 2, 3, 4
  2020: 1, 2, 3, 4
  Bunches2019: 1-4
  2018: 1-4
  2017: 1-4
  2016: 1-4
  2015: 1-4
  2014: 1-4
  2013: 1-4
  2012: 1-4
  2011: 1-4
  2010: 1-4
  2009: 1-4
  2008: 1-4
  2007: 1-4
  2006: 1-4
  2005: 1-4
  2004: 1-4
  2003: 1-4 + mim. č. + špec. č.
  2002: 1-3 + mim. číslo

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.