Number of the records: 1  

Výkonnosť ekonomiky SR a možnosti jej zvyšovania

 1. Title Výkonnosť ekonomiky SR a možnosti jej zvyšovania
  Author infoMária Blašková
  Author Blašková Mária EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : [zborník príspevkov] : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005. S. 90-96. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2138-8
  Issue dataTab.
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords výkonnosť ekonomiky * meranie * konkurencieschopnosť * Slovensko
  AnnotationEkonomiku Slovenska charakterizuje zaostávanie jej výkonnosti a konkurencieschopnosti oproti dosahovanému priemeru členských štátov EÚ. Meranie výkonnosti a konkurencieschopnosti ekonomiky. Makroekonomické ukazovatele, HDP. Ďalšie meradlá - ukazovateľ ľudského rozvoja, index útrap, porovnávanie dosahovaných slobôd, národná elektronická zdatnosť, indexy ovplyvniteľnosti vlády, index schopnosti vlády, index vnímania korupcie ... . Dôležitý rozmer výkonnosti ekonomiky - konkurencieschopnosť. Zhodnotenie výkonnosti ekonomiky Slovenska.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE06 00087-022, FNH - Archív EPC, originál dokumentu