Number of the records: 1  

Rast HDP a jeho štruktúra v Slovenskej ekonomike v rokoch 1993 až 2003

 1. Title Rast HDP a jeho štruktúra v Slovenskej ekonomike v rokoch 1993 až 2003
  Author infoVieroslava Holková, Michal Galajda
  Author Holková Vieroslava EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Co-authors Galajda Michal EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : [zborník príspevkov] : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005. S. 284-292. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2138-8
  Issue dataGrafy, tab., vzorce
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords výkonnosť ekonomiky * makroekonomika * Slovensko * 1993-2003 * produkt domáci hrubý * rast hospodársky
  AnnotationDefinovanie pojmu výkonnosť. Na makroúrovni sa určuje zistením HDP alebo určením národného dôchodku. V príspevku je výkonnosť slovenskej ekonomiky v sledovanom období analyzovaná prostredníctvom príspevkov zložiek HDP k jeho celkovému rastu. Pomocou spotrebnej metódy výpočtu HDP sú tu prezentované príspevky domáceho dopytu a čistého zahraničného dopytu a ich jednotlivých častí k celkovému rastu HDP. Rovnaký postup ako pri spotrebnej metóde bol použitý aj pri výrobnej metóde výpočtu HDP. Tu počas sledovaných rokov prispievali obidve zložky HDP - hrubá pridaná hodnota a čisté dane z produktov - k jeho rastu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE06 00087-023, FNH - Archív EPC, originál dokumentu