Number of the records: 1  

Vícekriteriální hodnocení ekonomické výkonnosti regionů v ČR

 1. Title Vícekriteriální hodnocení ekonomické výkonnosti regionů v ČR
  Author infoMiroslav Žižka
  Author Žižka Miroslav Technická univerzita v Liberci
  Source document Acta oeconomica Cassoviensia no 10. S. 92-100. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2006 / Varcholová Tatiana ; Ekonomická univerzita v Bratislave Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. ISBN 80-225-2200-7
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageCzech
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords regióny * výkonnosť ekonomiky * Česko * metódy výskumu * výskum operačný
  AnnotationV ČR možno rozlíšiť dva typy regiónov: regióny s rozvojovou dynamikou a problémové regióny. Vymedzenie problémových regiónov - vyžadujúcich sústredenú podporu štátu: štrukturálne postihnuté regióny a hospodársky slabé regióny. Metódy viackriteriálneho hodnotenia - metóda váženého súčtu, metóda TOPSIS. Cieľom príspevku je stanoviť rebríček okresov podľa ich ekonomickej výkonnosti.
  DatabaseARTICLES