Number of the records: 1  

Komunikácia ekonómov a manažérov v anglickom jazyku po vstupe SR do Európskej únie

 1. Title Komunikácia ekonómov a manažérov v anglickom jazyku po vstupe SR do Európskej únie
  Author infoZuzana Ondrejová
  Author Ondrejová Zuzana EUBUJA - Ústav jazykov EU - zrušené
  Source document Integrácia do Európskej únie a jej dôsledky II. S. 90-92. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006 / Šúbertová Elena ; Ekonomická univerzita v Bratislave. ISBN 80-225-2155-8
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 659.3 - Masová komunikácia. Informovanie širokej verejnosti
  Keywords komunikácia * angličtina * ekonómovia * manažéri * Európska únia * Ekonomická univerzita v Bratislave
  AnnotationOvládanie anglického odborného jazyka ako profesionálny predpoklad pre úspešného ekonóma. Typológia, rozsah a stupeň zvládnutia anglického ekonomického odborného jazyka sú podmienené pozíciou ekonóma v pracovnom procese. Príprava poslucháčov Ekonomickej univerzity.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE07 00921-001, ÚJA - Archív EPC, kópia plného textu