Number of the records: 1  

Vývoj výkonnosti ekonomiky SR od roku 1993 do roku 2004

 1. Title Vývoj výkonnosti ekonomiky SR od roku 1993 do roku 2004
  TranslationThe Slovak economic development from 1993 to 2004
  Author infoMarcel Novák
  Author Novák Marcel EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document 9. medzinárodná vedecká konferencia EDAMBA 2006 v Nových Zámkoch : zborník prác doktorandov = thesis volume. s. 233-239. - Nové Zámky Nové Zámky : Secos, 2006. ISBN 80-225-2219-8
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords vývoj hospodársky * výkonnosť ekonomiky * ukazovatele makroekonomické * produkt domáci hrubý * kapitál fixný * investície * náklady práce * služby * tovar * vývoz * Slovensko
  AnnotationZmena v smerovaní Slovenskej republiky a úsilie o zapojenie sa do západoeurópskych štruktúr. Analýza makroekonomických ukazovateľov Slovenskej republiky. Oblasť ekonomickej dynamiky a tempo reálneho rastu HDP. Vývoj efektívnosti investícií do fixného kapitálu. Tempo makroekonomickej produktivity práce. Vývoj tempa jednotlivých nákladov práce. Tempo reálneho domáceho dopytu. Nepriaznivý vývoj reálnej tvorby hrubého fixného kapitálu. Vývoj tempa reálneho vývozu tovarov a služieb.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE06 00950-001, FNH - Archív EPC, kópia plného textu

Number of the records: 1