Number of the records: 1  

New forms of enterpreneurship in small and medium-size enterprises in the European Union and in the Slovak Republic

 1. Title New forms of enterpreneurship in small and medium-size enterprises in the European Union and in the Slovak Republic
  Author infoElena Šúbertová, Zuzana Ondrejová
  Author Šúbertová Elena EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Co-authors Ondrejová Zuzana EUBUJA - Ústav jazykov EU - zrušené
  Source documentBudúcnosť malých a stredných podnikov v zjednotenej Európe : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica 12. - 13. máj 2005. s. 1-4. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta v Banskej Bystrici, 2005. ISBN 80-8083-096-7
  NoteRes. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE05 00813-001, FPM - Archív EPC, kópia plného textu