Number of the records: 1  

Výkonnosť ekonomiky, jej funkcie, ciele, ukazovatele a ich implikácia

 1. Title Výkonnosť ekonomiky, jej funkcie, ciele, ukazovatele a ich implikácia
  Author infoFrantišek Kosorín
  Author Kosorín František EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Hospodárska a sociálna politika EÚ - aktuálne otázky : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Rudolf Sivák, PHD. a dekana Národohospodárskej fakulty prof. Ing. Ján Lisý, PhD. : Bratislava, 19. apríla 2007. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007 / Šóš Ivan ; Novák Martin ; Ošková Silvia ; Hospodárska a sociálna politika EÚ - aktuálne otázky Medzinárodná vedecká konferencia ; Národohospodárska fakulta EU Katedra hospodárskej politiky ; Národohospodárska fakulta EU Katedra sociálneho rozvoja a práce. ISBN 978-80-225-2351-6
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords výkonnosť ekonomiky * rast hospodársky * konkurencieschopnosť * korporácie transnacionálne * globalizácia hospodárstva * Európska únia * spolupráca hospodárska medzinárodná
  AnnotationPrekážky v plnení cieľov Lisabonskej stratégie. Revízia jej cieľov. Podmienky a faktory globalizácie ekonomiky. Agresívna konkurencieschopnosť transnacionálnych korporácií. Napätá situácia medzi štátmi z hľadiska plynulosti integračného procesu. Konkurencieschopnosť, jej ekonomický význam a postavenie. Výkonnosť ekonomiky ako funkcia systému mezoekonomiky.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE07 00572-022, FNH - Archív EPC, originál dokumentu

Number of the records: 1