Number of the records: 1  

Nácvik hovorenia (tzv. speaking) vo výučbe anglického odborného jazyka pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave

 1. Title Nácvik hovorenia (tzv. speaking) vo výučbe anglického odborného jazyka pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave
  TranslationSpeaking skills practice at ESP instruction at the University of Economics in Bratislava
  Author infoZuzana Ondrejová
  Author Ondrejová Zuzana EUBUJA - Ústav jazykov EU - zrušené
  Source document Problematika výučby v jazykovej a odbornej komunikácii na VŠ nefilologického zamerania : zborník vedeckých príspevkov s medzinárodnou účasťou. S. 88-93. - Sládkovičovo : Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove, 2008. ISBN 978-80-89267-16-3
  NoteRes. slov., angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords jazyky cudzie * angličtina * výučba vedecká * semináre * komunikácia
  AnnotationPopis komunikatívnych kompetentností, ktoré by študenti - budúci ekonómovia mali mať. Prezentácia metód nácviku hovorenia na seminároch anglického odborného jazyka na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Cieľovou skupinou sú študenti, ktorých jazyková kompetentnosť je na úrovni B2 a C1.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE09 00486-006, ÚJA - Archív EPC, originál dokumentu