Number of the records: 1  

Teoretické východiská dynamiky poznatkov v ragionálnych ekonomikách

 1. Title Teoretické východiská dynamiky poznatkov v ragionálnych ekonomikách
  Author infoTomáš Černěnko
  Author Černěnko Tomáš EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Co-authors Šuranová Jana EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Source document Generácia 2008 : medzinárodná vedecká konferencia mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov : elektronický zborník príspevkov : Bratislava 26. november 2008. S. 1-8. - Bratislava : [Národohospodárska fakulta EU], 2008. ISBN 978-80-225-2659-3
  Issue dataGraf.
  NoteRes. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords dynamika ekonomiky * ekonomika regionálna * makroekonomika * mikroekonomika * interakcia ekonomická
  AnnotationNeustále narastajúca a zvyšujúca schopnosť a dostupnosť poznatkov vo všetkých vedných disciplínach. Proces vytvárania, zdieľania a využívania poznatkov nazývame dynamika poznatkov. Náklady a tvorba nových poznatkov v konkurenčnom prostredí. Možnosti zdieľania nákladov na výskum a vývoj s ostatnými aktérmi trhu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE09 01335-030, FNH - Archív EPC, originál dokumentu