Number of the records: 1  

Multikriteriálne hodnotenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky

 1. Title Multikriteriálne hodnotenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky
  Author infoViktória Bobáková
  Author Bobáková Viktória EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF
  Source documentFiškálna decentralizácia a uplatňovanie funkcií verejných financií na obecnej a regionálnej úrovni I : zborník z vedeckej konferencie : Košice, 28. september 2009. S. 9-15. - Košice : Technická univerzita, Ekonomická fakulta, 2009. ISBN 978-80-553-0247-8
  Issue dataTab.
  NoteVEGA 1/0667/08. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords inovácia * výkonnosť ekonomiky * výdavky * veda * výskum * Slovensko
  AnnotationPodpora inovačného rozvoja na Slovensku. Výdavky na výskum a vývoj v rokoch 2002-2008. Inovačná výkonnosť ekonomiky. Indikátory inovačných inputov a outputov 2007. Inovácie si nevyhnutne vyžadujú štátnu pomoc a podporu tak, ako je to v ostatných priemyselne vyspelých krajinách.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE09 01714-001, PHF - Archív EPC, kópia plného textu

Number of the records: 1