Number of the records: 1  

Analýza štruktúry slovenskej ekonomiky prostredníctvom systému input-output tabuliek

 1. Title Analýza štruktúry slovenskej ekonomiky prostredníctvom systému input-output tabuliek
  TranslationStructure analysis of Slovak economy with use of input-output tables
  Author infoDaniela Rumpelová
  Author Rumpelová Daniela EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMÚ : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava 22. mája 2009. - Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2009. ISBN 978-80-225-2742-2
  Issue dataTab.
  NoteVEGA 1/0605/0. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.3 - Dynamika národného hospodárstva. Ekonomický pohyb
  Keywords výkonnosť ekonomiky * analýzy * hodnota pridaná * zamestnanosť * dovoz * spotreba domácností * dopyt
  AnnotationŠtruktúrna analýza slovenskej ekonomiky a identifikácia kľúčových odvetví, ktoré ovplyvňujú a v najbližších rokoch majú tendenciu naďalej ovplyvňovať ekonomickú výkonnosť Slovenska. Analýza uskutočnená pomocou input-output tabuliek, ktoré sú vykázané za roky 2000 a 2005. Efekty konečného dopytu. Multiplikátor pridanej hodnoty. Dovozný multiplikátor. Multiplikátor zamestnanosti.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE09 01774-019, FNH - Archív EPC, originál dokumentu