Number of the records: 1  

Nácvik zručností vo výučbe anglického odborného jazyka na Ekonomickej univerzite v Bratislave

 1. Title Nácvik zručností vo výučbe anglického odborného jazyka na Ekonomickej univerzite v Bratislave
  TranslationSkills practice at ESP instruction at the University of Economics in Bratislava
  Author infoZuzana Ondrejová
  Author Ondrejová Zuzana EUBUJA - Ústav jazykov EU - zrušené
  Source document Výučba cudzích jazykov v 21. storočí : nekonferenčný [recenzovaný] zborník : Bratislava, marec 2010. S. 115-120. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2933-4
  Issue dataSch.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords vzdelávanie vysokoškolské * jazyky cudzie * angličtina * komunikácia * študenti * učitelia * univerzity
  AnnotationOtázka nácviku zručností (čítania, písania, počúvania a hovorenia) na seminároch anglického odborného jazyka na Ekonomickej univerzite a prezentácia niektorých úloh, ktoré autorka článku vo výučbe používa. Cieľovou skupinou sú študenti s jazykovou kompetentnosťou na úrovni B2 a C1.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00754-013, originál dokumentu