Number of the records: 1  

Manažment cestovného ruchu v SR a jeho konzekvencie pre konkurencieschopnosť na medzinárodnom trhu

 1. Title Manažment cestovného ruchu v SR a jeho konzekvencie pre konkurencieschopnosť na medzinárodnom trhu
  Parallel titleManagement of travel and tourism in the Slovak Republic and consequencies on international market competitiveness
  Author infoĽudmila Novacká
  Author Novacká Ľudmila EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 473-477. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Keywords Slovensko * ruch cestovný * politika ruchu cestovného * ruch cestovný zahraničný * ruch cestovný aktívny * stratégia marketingová * strediská ruchu cestovného * zariadenia rekreačné * služby doplnkové * konkurencieschopnosť
  AnnotationKonkurencieschopnosť cestovného ruchu v komparácii s medzinárodným trhom 130 krajín. Finančná podpora rozvoja cestovného ruchu. Turistický satelitný účet (TSA). Strategický destinačný marketing. Pozícia Slovenskej republiky v konkurencieschopnosti cestovného ruchu.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-096, originál dokumentu