Number of the records: 1  

Koexistencia globálneho a regionálneho produktu cestovného ruchu

 1. Title Koexistencia globálneho a regionálneho produktu cestovného ruchu
  Author infoĽudmila Novacká, Jana Štofilová
  Author Novacká Ľudmila EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Co-authors Štofilová Jana EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Marketing a obchod 2011 : vplyv volatility a interdependencie v svetovom hospodárstve na marketing a obchod : vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zvolen 3. - 5. máj 2011. S. 217-220. - Zvolen : Bratia Sabovci, [2011]. ISBN 978-80-89241-41-5
  Issue dataTab.
  NoteVEGA 2/0091/09. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Keywords ruch cestovný * politika ruchu cestovného * strediská ruchu cestovného * zariadenia rekreačné * sprievodcovia * služby doplnkové * stratégia obchodná * marketing služieb
  AnnotationProdukt cestovného ruchu ako súbor služieb, ktoré sú predmetom ponuky pre účastníka v cestovnom ruchu. Komparácia globálneho a lokálneho produktu na trhu cestovného ruchu. Vzájomné pôsobenie v lokalite alebo v regióne a podmienky pre atraktívnu aj štandardnú ponuku.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 00695-007, originál dokumentu