Number of the records: 1  

Opatrenia podnikov cestovného ruchu na prekonanie dôsledkov hospodárskej krízy

 1. Title Opatrenia podnikov cestovného ruchu na prekonanie dôsledkov hospodárskej krízy
  Author infoLucia Hudáčková
  Author Hudáčková Lucia
  Source document Scientia Iuventa 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie. S. 1-11. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0190-5
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Keywords Slovensko * kríza hospodárska * ruch cestovný * politika ruchu cestovného * strediská ruchu cestovného * podnik ruchu cestovného * služby doplnkové * investície * marketing
  AnnotationNávrh vhodných opatrení pre podniky cestovného ruchu na Slovensku a riešenie dôsledkov svetovej hospodárskej krízy. Kombinácia opatrení a vyrovnávanie sa so zmenami na trhu. Zabezpečenie stability a rastu podniku po skončení krízového obdobia.
  DatabaseARTICLES