Number of the records: 1  

Inovácie na konkurenčnom trhu pri rešpektovaní exogénnych a endogénnych faktorov rozvoja cestovného ruchu

 1. Title Inovácie na konkurenčnom trhu pri rešpektovaní exogénnych a endogénnych faktorov rozvoja cestovného ruchu
  Author infoEva Smutná
  Author Smutná Eva
  Source document Scientia Iuventa 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej doktorandskej konferencie. S. 1-16. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, 2011. ISBN 978-80-557-0190-5
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.48 - Cestovný ruch. Politika cestovného ruchu
  Keywords ruch cestovný * politika ruchu cestovného * podnik ruchu cestovného * strediská ruchu cestovného * zariadenia rekreačné * inovácia * služby doplnkové * konkurencieschopnosť * efektívnosť ekonomická
  AnnotationInovácie a ich väzby na konkurencieschopnosť podnikov cestovného ruchu. Skúmanie vplyvu exogénnych a endogénnych faktorov rozvoja v systéme cestovného ruchu. Uplatňovanie inovácií v podnikoch cestovného ruchu.
  DatabaseARTICLES